Международният ден на хората със синдром на Даун  в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Попица

Международният ден на хората със синдром на Даун беше отбелязан от учениците в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Попица. На децата беше показана историята на Микаела-момиченце със Синдром на Даун. Стела Илиева -ресурсен учител в РЦПППО – Враца презентира научните знания , които трябва да има всеки един от нас, за да познава и приема хората със синдром на Даун. Учениците бяха включени в интерактивни занимания, дори пробваха да създадат кариотип на хора с и без Даун. За дидактически средства ползваха шарени захарни хромозоми. За финал учениците наредиха пъзел от парченцата на общата „чорапчена снимка“ с шарени чорапки, които бяха оцветени вчерашния ден. А със снимката и с видео те поздравиха малкия Румен-дете със синдром на Даун от община Бяла Слатина. Денят беше отбелязан и при малките ученици от детска градина „Знаме на мира“, където в новооткрития кабинет децата оцветиха шарени чорапи в знак на съпричастност и разбиране на различията.