Празник на мартеничките в ресурсния кабинет в СУ „Васил Кънчов“,гр. Враца

В ресурсния кабинет в СУ „Васил Кънчов“,гр. Враца учениците от групите на Весела Павлова-Каменова -логопед, Петя Иванова – психолог, Мария Тодорова и Илона Томова – ресурсни учители, бяха подкрепени да изразят радостта си от празника на мартеничките. Няма нищо по-хубаво от многообразието и пъстротата в творчеството им.