Kръгла маса на тема „Разчупване на бариерите – мост за взаимодействия между институции, работодатели и младежи със специални потребности“

На 21.06.2022г. в залата на РУО – Враца се проведе кръгла маса на тема „Разчупване на бариерите – мост за взаимодействия между институции, работодатели и младежи със специални потребности“. Кръглата маса беше част от регионалната конференция „От училище към независим живот“ по повод 15 години от създаването на РЦПППО – Враца. Участие в кръглата маса взеха представители на РУО – Враца, РЦПППО – Враца, Бюро по труда – Враца, Дирекция Социално подпомагане – Враца, Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, д-р Петър Стайков – ръководител на неправителствена организация „Център за подкрепа социалната интеграция – Приоритети“, към която е създадено бюро по труда за зрително затруднени, Социално предприятие Творилница „Добрини“ – с. Челопек и сдружение „Книгини“, родители, младежи със специални потребности, реализирали се или търсещи работа. По време на събитието се дискутираха проблемите и предизвикателствата, които срещат младежите по пътя си след завършване на училище, възможностите, които предлагат институциите както за младите хора, търсещи работа и подкрепа, така и за работодателите. Споделени бяха добри практики за успешно реализиране на пазара на труда, както и негативният опит на някои от участниците. Представена беше и ролята на социалното предприемачество в наемането на хора с различни възможности. Участниците се разделиха с обещание и надежда за сътрудничество и бъдещи съвместни дейности.