Участие в Регионалната конференция на РЦПППО-Бургас

Директорът на Регионален център-Враца, г-жа Галина Статкова, заедно със специалисти от Центъра се включиха в Регионалната конференция на РЦПППО-Бургас. По време на кръглата маса, организирана по случай 15 години от създаването на центровете в страната, Илияна Киркова-учител на деца и ученици с нарушено зрение в РЦПППО-Враца представи доклад на тема „Онлайн обучение при зрително затруднени деца и ученици“.