юни 21, 2022

Регионална конференция на РЦПППО – Враца „От училище към независим живот“

На 21.06.2022 г. се проведе Регионална конференция, организирана от РЦПППО – Враца по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса…

Виж повече
юни 21, 2022

Kръгла маса на тема „Разчупване на бариерите – мост за взаимодействия между институции, работодатели и младежи със специални потребности“

На 21.06.2022г. в залата на РУО – Враца се проведе кръгла маса на тема „Разчупване на бариерите – мост за взаимодействия между институции, работодатели и…

Виж повече
юни 10, 2022

Участие в Регионалната конференция на РЦПППО-Бургас

Директорът на Регионален център-Враца, г-жа Галина Статкова, заедно със специалисти от Центъра се включиха в Регионалната конференция на РЦПППО-Бургас. По време на кръглата маса, организирана…

Виж повече
юни 21, 2022

Регионална конференция на РЦПППО – Враца „От училище към независим живот“

На 21.06.2022 г. се проведе Регионална конференция, организирана от РЦПППО – Враца по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса…

Виж повече
юни 21, 2022

Kръгла маса на тема „Разчупване на бариерите – мост за взаимодействия между институции, работодатели и младежи със специални потребности“

На 21.06.2022г. в залата на РУО – Враца се проведе кръгла маса на тема „Разчупване на бариерите – мост за взаимодействия между институции, работодатели и…

Виж повече
юни 10, 2022

Участие в Регионалната конференция на РЦПППО-Бургас

Директорът на Регионален център-Враца, г-жа Галина Статкова, заедно със специалисти от Центъра се включиха в Регионалната конференция на РЦПППО-Бургас. По време на кръглата маса, организирана…

Виж повече