Представители от Регионален център – Враца взеха участие в Регионалната конференция на РЦПППО-София-град

На 30-31.05.2022 г. представители на РЦПППО – Враца се включиха в Столичната регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“

Илияна Киркова и Виктория Огородник- специалисти работещи с деца и ученици с нарушено зрение от Регионален център Враца и Регионален център – София-град направиха съвместна презентация по време на столичната регионална конференция на тема: „Предизвикателства и перспективи в използването на специализираното устройство за изкуствено зрение OrCam MyEye 2.0