февруари 24, 2022

Обучение на тема „Адаптиране на учебното съдържание за деца и ученици със специални образователни потребности“

На 18 и 22 февруари в онлайн среда се проведе двумодулно обучение от програмата за квалификация на педагогическите специалисти от област Враца. Темата беше „Адаптиране…

Виж повече
февруари 24, 2022

Обучение на тема „Адаптиране на учебното съдържание за деца и ученици със специални образователни потребности“

На 18 и 22 февруари в онлайн среда се проведе двумодулно обучение от програмата за квалификация на педагогическите специалисти от област Враца. Темата беше „Адаптиране…

Виж повече