Директорът на Регионален център-Враца получи почетна награда

На 14 септември 2021 г. беше отбелязана стогодишнината от създаването на Съюза на слепите в България. На церемонията бяха наградени институции за принос за делото и развитието на слепите хора.

С почетна грамота и признание по случай 100 години Съюз на слепите в България бе награден единствения работодател в областта – директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Враца г-жа Галина Статкова. Председателят на териториалната организация на слепите в България Илияна Киркова, която е и учител на деца и ученици с нарушено зрение в центъра намира истинска подкрепа и шанс за независим и самостоятелен живот с назначаването си в институцията.