Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование

Представители от Регионален център – Враца взеха участие в националната конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, която се проведе на 8 и 9 ноември в София. По време на първия ден участниците имаха възможността да посетят различни практики в приобщаването. Вторият ден беше открит от заместник-министъра на образованието г-жа Деница Сачева.
Учителят на деца с нарушено зрение г-жа Илияна Киркова представи свой доклад за ролята на ресурсния учител в съвместното преподаване на деца с нарушено зрение в секцията „Приобщаващи практики в детската градина и училището“.