Днес се отбелязва 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето

Днес се отбелязва 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето. Мария Александрова от Враца участва в Националния форум „С очи за всички“ , организиран от Уницеф, в ролята си на застъпник за приобщаващо образование.