Важно! Материали за дистанционна подкрепа

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда. Специалистите от Регионален център – Враца осъществяват допълнителна подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности в условията на дистанционно обучение. Ресурсните специалисти имат готовност за консултиране онлайн на семействата при планиране на ежедневните дейности и занимания с децата им, както и са налице за ооказване на методическа подкрепа на ресурсните специалисти от областта.

Уважаеми родители, във връзка с настоящата епидемиологична обстановка в страната специалистите от РЦПППО – Враца ще оказват дистанционна подкрепа на вашите деца. В раздел „Материали за дистанционна подкрепа“ на нашият сайт ще откриете полезни материали, софтуерни приложенията, линкове към обучителни сайтове, работни листи и други.

При въпроси – очакваме ви на email: resursen_vr@abv.bg