Документи за сваляне:


Документи за учебната 2020/2021г.

Заявление – отлагане от 1-ви клас

Становище за отлагане от 1 клас – приложение 1

Информация за допълнителна лятна работа за отлагане от 1 клас – приложение 2

Заявление за насочване след 7 клас

Заявление от родител до директор на училище/ДГ

Заявление за одобрение от РЕПЛР от Директор – от разстояние

Заявление за одобрение от РЕПЛР от директор

Приложение №.1 – Необходими специалисти за участие в ЕПЛР и реализиране на допълнителна подкрепа

Приложение №.2 – При невъзможност да се осигури специалист за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

Приложение №.3 – При невъзможност да се осигурят всички специалисти за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика 

Документи за оценка

Заявление за родители

Заявление – родител 

Заявление ЦСОП


Анкета за определяне на необходимостта от Сензорна и Ерготерапия

Заявление-сензорен терапевт

Карта оценка

План за подкрепа 2020/2021

Годишен план 2020/2021

Алгоритъм