ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТА-ШЕСТМЕСЕЧИЕ-2021-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ-2021-ГОДИНА

БЮДЖЕТ-2021-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТ-2020-ГОДИНА-1

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТА-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ-2020-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020г.pdf


ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020г.pdf


БЮДЖЕТ 2020г.pdf


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019г.pdf


ОТЧЕТ-2019.pdf


ОТЧЕТ-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ-2019.pdf


Отчет 2019 – pdf


Бюджет 2019 – pdf

Разходи отчет – март – pdf


Отчет 2018 – pdf

Бюджет 2018 – pdf

Отчет1 – pdf

Отчет2 – pdf


Бюджет 2018 -документ 1 – pdf

Бюджет 2018 -документ 2 – pdf


Бюджет 2018 -документ 1 – pdf

Бюджет 2018 – документ 2 – pdf

Бюджет 2018 – документ 3 – pdf


Бюджет 2017 -документ 1 – pdf

Бюджет 2017 – документ 2 – pdf

Бюджет 2017 – документ 3 – pdf