ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022

УТОЧНЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

БЮДЖЕТ-2022-г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТА-ШЕСТМЕСЕЧИЕ-2021-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ-2021-ГОДИНА

БЮДЖЕТ-2021-ГОДИНА


ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТ-2020-ГОДИНА-1

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТА-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ-2020-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020г.pdf

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020г.pdf

БЮДЖЕТ 2020г.pdf


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019г.pdf

ОТЧЕТ-2019.pdf

ОТЧЕТ-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ-2019.pdf

Отчет 2019 – pdf


Бюджет 2019 – pdf

Разходи отчет – март – pdf


Отчет 2018 – pdf

Бюджет 2018 – pdf

Отчет1 – pdf

Отчет2 – pdf


Бюджет 2018 -документ 1 – pdf

Бюджет 2018 -документ 2 – pdf


Бюджет 2018 -документ 1 – pdf

Бюджет 2018 – документ 2 – pdf

Бюджет 2018 – документ 3 – pdf


Бюджет 2017 -документ 1 – pdf

Бюджет 2017 – документ 2 – pdf

Бюджет 2017 – документ 3 – pdf