ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТ-2023-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТА-КЪМ-30092023

БЮДЖЕТ – 2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 30.06.2023 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 31.03.2023 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

УТОЧНЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022

УТОЧНЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

БЮДЖЕТ-2022-г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТА-ШЕСТМЕСЕЧИЕ-2021-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ-2021-ГОДИНА

БЮДЖЕТ-2021-ГОДИНА


ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТ-2020-ГОДИНА-1

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ-НА-БЮДЖЕТА-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ-2020-ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020г.pdf

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020г.pdf

БЮДЖЕТ 2020г.pdf


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019г.pdf

ОТЧЕТ-2019.pdf

ОТЧЕТ-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ-2019.pdf

Отчет 2019 – pdf


Бюджет 2019 – pdf

Разходи отчет – март – pdf


Отчет 2018 – pdf

Бюджет 2018 – pdf

Отчет1 – pdf

Отчет2 – pdf


Бюджет 2018 -документ 1 – pdf

Бюджет 2018 -документ 2 – pdf


Бюджет 2018 -документ 1 – pdf

Бюджет 2018 – документ 2 – pdf

Бюджет 2018 – документ 3 – pdf


Бюджет 2017 -документ 1 – pdf

Бюджет 2017 – документ 2 – pdf

Бюджет 2017 – документ 3 – pdf